Slange /børstesett med start / stoppbryter på håndtaket
Slange med start / stoppbryter på håndtaket
Ledning for sentralstøvsugeropplegg
Rør for sentralstøvsuger - Antall lengder rør i på 1,15m for sentralstøvsuger
Rør for sentralstøvsuger - Frakttillegg Rør for sentralstøvsuger

Deler og motorer
Deler og motorer til forskjellige typer og merker sentralstøvsugere. Canavac, Junic m.fl. 

Filter
Filter til forskjellige typer og merker sentralstøvsugere. Cyclo Vac, Snorre, Puzer m.fl. 

Poser
Poser til forskjellige typer og merker sentralstøvsugere. Cyclo Vacm, Snorre, Beam, Foma m.fl.