Slange /børstesett med start / stoppbryter på håndtaket
Slange med start / stoppbryter på håndtaket
Ledning for sentralstøvsugeropplegg
Rør for sentralstøvsuger - Antall lengder rør i på 1,15m for sentralstøvsuger
Rør for sentralstøvsuger - Frakttillegg Rør for sentralstøvsuger

Rørpakker
Komplette rørpakker for
installering av sentral-
støvsugeranlegg.

Rør og standard rørdeler
Løse rør og deler for røropplegg
til sentralstøvsuger.
Passer også til andre merker som
Foma, Beam, Flexit etc.

Utblåsning / støydemper
Utblåsningsventil og støydemper på utblåsningsluft

Lim, ledning, verktøy etc.
Lim, verktøy, ledning, strips for ledning etc.